Uppdrags­beskrivning

Uppdragsbeskrivning till beställare av besiktnings-/ värderingsuppdrag

När du beställer ett uppdrag av en förordnad besiktnings-/ värderingsperson behövs följande uppgifter för att uppdraget ska kunna utföras på ett korrekt sätt.
  • Om det är en värdering och/eller besiktning som ska göras, se ”Viktigt att veta”
  • Uppgift om och var objektet finns
  • Finns det någon eventuell motpart, t.ex. ett försäkringsbolag
  • Önskad tidsram och värderingstidpunkt
  • Om du vill ha en skriftlig offert för uppdraget
  • Vilken typ av värde önskas, se nedan ”Definition av värdebergreppen”
  • Kontaktuppgifter till alla berörda. Besiktnings-/ värderingspersonen måste vara opartisk och måste därför vid behov kontakta motparten eller andra delaktiga