Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en besiktning och en värdering?

Besiktning och värdering är två olika begrepp. En besiktning innebär en noggrann fysisk kontroll och talar om objektets skick och eventuella fel och brister. En värdering ger det ekonomiska värdet objektet betingar, antingen med hänsyn till besiktigat skick eller med hänsyn till andra antaganden, t.ex. normalt skick om besiktning inte utförts.

Vad händer om objektet inte finns?

Är objektet borta gör besiktnings- värderingspersonen en bedömning utifrån tillgängliga fakta eller antaganden.

Vart vänder man sig för att få en besiktning eller en värdering genomförd?

Du kontaktar själv en besiktnings- värderingsperson med förordnande för det område besiktningen eller värderingen gäller. Efter att besiktningen eller värderingen genomförst, lämnar besiktningspersonen ett skriftligt utlåtande. Bara förordnade besiktningspersoner får skriva utlåtande på Sveriges Handelskamrars intyg. Innehållet i utlåtandet svarar besiktningspersonen helt självständigt för mot uppdragsgivaren. Alla besiktnings- värderingspersoner är självständiga uppdragstagare. De är inte anställda av Handelskammaren.

Vad kostar det?

Arvodet kan variera beroende på vad som ska besiktigas eller värderas och omfattningen av uppdraget. Arvodet bestäms efter överenskommelse mellan dig som uppdragsgivare och besiktnings- och värderingspersonen.

Vad betyder de olika begreppen?

Affektionsvärde

Värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t.ex. värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.
Exekutivvärde
Värde vid en försäljning/delning efter utmätning, konkurs, dödsbon eller liknande. Oftast helt utan garantier och dylikt.
Marknadsvärde
En varas värde i allmänna handeln vid en viss angiven tidpunkt.
Nyvärde
Kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms.
Försäkrat värde
Värdet på egendomen direkt innan skadan, enligt gällande försäkringsvillor.
Återställandekostnad
Kostnad för att återställa egendomen i det skick den var innan skadan.

Andra eventuella omständigheter som påverkar värdet ska anges i den löpande texten.
Varför hittar jag inte varugruppen bouppteckning?
Bouppteckning är en juridisk term, då man upprättar en förteckning vad som finns i ett bo och är alldeles för allmän och generell. Dagens samhälle kräver specialister och inte generalister. Sök därför bland våra specialister under varugrupper.